הודעות ועדכונים
פירוט התיק הביטוחי שלך
עדכון פרטים אישיים
מרכז שירות הלקוחות
החסכון הפנסיוני שלך
החסכון האישי שלך
התקציב המשפחתי שלך
מימוש הזכויות הרפואיות שלך
פרישה ותכנון מס
תמורה בריאות
תמורה פרימיום
דעת תמורה - ללמוד על פנסיה
אודות תמורה
מדיניות שמירת פרטיות
מוקדי שירות - גופים מוסדיים

 

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לטווח ארוך המשולבת לרוב כחלק מהסדר הפנסיה. 
בהשוואה לתוכניות חסכון ארוך טווח אחרות, זו התוכנית היחידה כיום שניתן למשוך ממנה
סכום חד פעמי בתום 6 שנות ותק, ללא מס רווחי הון. 

 

מתי ניתן למשוך כספים מהקרן ?
בתום 6 שנים הכספים בקרן נזילים למשיכה כולל הרווחים, ללא תשלום מס. 
אם העמית עבר את גיל הפרישה על פי חוק (גיל 67 לגבר, וגיל 62 לאשה) - הקרן נזילה לאחר 3 שנים.
בתום 3 שנים מפתיחתה ניתן להשתמש בכספים שנצברו בקרן לצורך השתלמות או לימודים על פי  התנאים הקבועים בתקנון הקרן.

 

קרנות השתלמות בתמורה

תמורה פועלת עם בתי השקעות וגופים מובילים במשק ומאפשרת לך לבחור את קרן ההשתלמות המתאימה ביותר לצרכיך. באמצעות מערכת ההשווהון ניתן להשוות בין קרנות ההשתלמות השונות המוצעות, ולבחור את הקרן המתאימה ביותר. יש לציין כי המעבר בין הקרנות אינו כרוך בתשלום ועשוי להגדיל את החיסכון שיצטבר בידך באלפי שקלים. 

 

יתרונות תמורה בניהול גמל והשתלמות

· הסכמי התקשורת עם מגוון רחב של בתי השקעות פרטיים ומוסדיים.
· מעקב ובקרה על צבירה בקופה
· סיוע במשיכות ובמעבר בין מעסיקים
· טיפול במעבר בין הקופות
· מעקב ובקרה על תשואת הקופות
· תנאי הצטרפות מיוחדים

 

שיעורי הפקדות מותרים על פי הטבות המס
שכירים

הפקדת מעביד - עד 7.5% מהמשכורת הקובעת של העובד.

הפקדת עובד - חייבת להיות בשיעור של 1/3 לפחות מזו של המעסיק (לרוב 2.5% מהמשכ).
בכל שנה נקבעת תקרה להפקדת תשלומי המעסיק. המשמעות היא שהפקדת מעסיק מעל תקרה זו תחייב בניכוי מס שולי את העובד על החריגה ("זקיפת שווי").
מבנה ההפקדות של עובדי הוראה שונה במקצת, בהתאם להוראות חקיקה ספציפיות החלות עליהם.

קרן השתלמות לבעל שליטה בחברת מעטים

שיעור ההוצאה המותרת למעסיק הנה עד 4.5% מהמשכורת הקובעת של בעל השליטה.
הפקדת העובד (בעל השליטה) תהיה בשיעור של 1/3 לפחות מזו של המעסיק

הגדרת "המשכורת הקובעת" לבעל שליטה זהה לזו של שכיר.

קרן השתלמות לעצמאים

הפקדה ראשונה בשיעור עד 2.5% מההכנסה השנתית שלו (מעסק או משלח-יד בלבד) עד התקרה הקבועה בחוק איננה מותרת לניכוי מס (הפחתת ההכנסה החייבת לצורך חישוב המס).
הפקדה של 4.5% נוספים (מעל ל- 2.5% הראשונים) מההכנסה השנתית (מעסק או משלח-יד בלבד) עד התקרה, מותרת לניכוי מס.

 כל הזכויות שמורות לתמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ